Tjenester

Byggkonsulent Håkon Stubberud kan bistå med tjenester innen arbeidsområdene, prosjetering og planlegging, DAK-Konstruksjon og ledelse av store og små prosjekter for bygg og anlegg.

Prosjektering/planlegging

Vi leverer tjenester som skaper  verdier for kundene, innenfor planlegging og prosjektering av bygg og  anlegg. Vi ønsker å skape funksjonelle løsninger som tar tekniske og  økonomiske hensyn gjennom hele oppdraget. Les mer….

 

DAK-Konstruksjon / BIM

DAK( Data Assistert  Konstruksjon), DAK benyttes ved  prosjektering av de enkelte løsningene frem til underlag for søknader og  byggeprosess.
BIM (Bygnings Informasjons Modell)  er en prosess som innebærer å lage og bruke intelligente 3D modeller for å informere og kommunisere både i prosjekteringsfase, byggefase og driftsfase. Les mer…

 

Byggesøknader

En byggesøknad er en komplisert prosess som krever faglig kompetanse. Les mer…

 

Ledelse

Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenør og leverandører. Les mer

 

Uavhengig Kontroll

kontrakt om Uavhengig Kontroll er ALLTID mellom tiltakshaver og kontrollforetaket. Les mer…