Uavhengig Kontroll (UK)

Avtale/kontrakt om Uavhengig Kontroll er ALLTID mellom tiltakshaver og
kontrollforetaket.

Les mer om UK her