Ledelse

Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenør og leverandører. Som byggeleder ivaretar vi byggherrens interesser og sørger for at byggherre har administrativ oversikt til en hver tid:

  • Utarbeidelse og oppfølging av kontrakter
  • Økonomistyring
  • Utarbeidelse av fremdriftsplan
  • Lede byggemøter
  • Delta i vernerunder
  • Utarbeide HMS rutiner i prosjekt
  • Utarbeide SHA plan for prosjekt
  • Kommunikasjon med ulike entreprenører på byggeprosjekter