Prosjektering/ Planlegging

Vi leverer tjenester som skaper verdier for kundene, innenfor planlegging og prosjektering av bygg og anlegg. Vi ønsker å skape funksjonelle løsninger som tar tekniske og økonomiske hensyn gjennom hele oppdraget.

Arbeidet som blir utført er av høy faglig standard, utføres i samsvar med lover og forskrifter, samtidig som vi forsøker å etterkomme oppdragsgiver sine krav og ønsker.

Gjennom god dialog og grundig behovsanalyse, kan du som kunde få hjelp til å gjennomføre ditt prosjekt, uansett størrelse på prosjektet.

Selvskapet kan også tilby varmetapsberegninger på boliger, forretningsbygg etc basert på TEK10 sine normer.

Vi prosjekterer radonsikring og har måleutstyr til og måle radon i bygg.

Trykktesting er blitt et viktig begrep under utførelse av dagens bygg. I forbindelse med tryktesting kan vi også gjennomføre termofotografering. Det er viktig og sjekke de svakeste punktene i konstruksjonen.