Byggesøknader

En byggesøknad er en komplisert prosess som krever faglig kompetanse.For at du enkelt og raskt skal få sendt inn korrekte dokumenter, kan vi bistå deg innenfor følgende områder:

Kvalitetssikring av dokumentasjon som kreves ved vedlagte søknader

  • Søknad om utslippstillatelse
  • Dispansjonssøknader
  • Søknad i forbindelse med HMS-arbeid på arbeidsplasser
  • Ordinære byggesøknader
  • Søknad om rammetillatelse
  • Delingssøknad
  • Oppfølging overfor offentlig myndighet
  • Etc